amstel bia foto partner

Produkt jest przeznaczony na ciągi pieszo-jezdne, ma grubość 6 cm.

Składa się z czterech elementów o wymiarach: 20×30 cm, 20×20 cm, 20×10 cm, 10×10 cm.

Oferowany jest w kolorach: białym, żółtym, grafitowym, brązowym.

Powierzchnia produktu przeszła pomyślnie normatywne badanie mrozoodporności z udziałem soli odladzającej.