Wymiar Wydajność z 1 tony
4/6 cm 8,5 m²
6/8 cm 6,5 m²
9/11 cm 4,5 m²
9/11 / 9-11/20 cm 4,5 m²
15/17 cm 2,5 m²