Produkt Nazwa DłxSzerxGr:
STOPIEŃ GRANITOWY SZARY – PŁOMIEŃ 125x34x3
150x34x3
230x34x3
STOPIEŃ GRANITOWY TIGER SKIN – PŁOMIEŃ

125x34x3
150x34x3

STOPIEŃ GRANITOWY TIGER SKIN – POLER 125x34x3
150x34x3
STOPIEŃ GRANITOWY YELLOW PINK -PŁOMIEŃ 125x34x3
150x34x3
STOPIEŃ GRANITOWY YELLOW PINK – POLER  125x34x3
150x34x3
STOPIEŃ GRANITOWY G 654 – PŁOMIEŃ 125x34x3
150x34x3
STOPIEŃ BAZALTOWY
G654

130x33x2

130x33x3

 grey Granit Medium Grey

130x33x2

130x33x3

150x33x2

150x33x3

GranitG562MapleRed Granit G562 Maple Red 150x33x2
Granit G684 Pearl Black 130x33x2
Granit G684 Pearl Black 130x33x2

bloklupany

 

Blok schodowy łuapny

Kolory: G603, G654, G666, L282

130x35x15